top of page

AKTUALNOŚCI dla członków koła

KOMUNIKAT z dnia 24 sierpnia 2023 r.

Koleżanki i Koledzy.

1. W dniu 23 sierpnia Zarząd Koła podjął Uchwałę o terminie Zebrania Szkoleniowego Myśliwych i Stażystów.

    Zebranie zostało zaplanowane w dniu 21 października (sobota) br. w Wyszecinie ul. Myśliwska 50. Początek

    zebrania o godz. 10.00. Porządek Zabrania zostanie przesłany pocztą elektroniczną do dnia 20 września

    br. Obecność obowiązkowa. 

2. Zawody w strzelaniach myśliwskich w Kole.

    Termin zawodów 16 września (sobota) br. 

     Miejsce Strzelnica OSP W Spec. k. m. Strzepcz.

     Warunki strzelania : Prawidła zawodów strzeleckich  (w załączeniu).

     Opis do prawideł :

     2.1. Postawa strzelecka : można strzelać do tarczy kozła na 100 m np. stojąc z wykorzystaniem pastorału lub

            z wolnej ręki, natomiast do tarczy dzika na 50 m np. klęcząc z wykorzystaniem podpórki lub siedząc.

            NIE STRZELAMY Z POSTAWY STRZELECKIEJ LEŻĄC 

     2.2. Broń może być ładowana pojedynczo lub z magazynka.

     2.3. Broń o lufach gwintowanych (sztucery kniejówki drylingi).

3.  Jeżeli będą pytania do warunków strzelani proszę pytać telefonicznie lub emailem.

4.  Zainteresowani zawodami : Koleżanki i Koledzy proszę zgłaszać swój udział smsem lub emailem do Kolegów

     Prezesa lub Łowczego.

uchwala0000.JPG

  " W związku z przygotowaniem przez ZG PZŁ akcji informacyjnej dotyczącej Kolegów Myśliwych którzy brali udział w

       kampanii wrześniowej 1939 r. została  wysłana sylwetka wymienionego Kolegi którą prezentujemy poniżej.

       Zainteresowanych informuję, że szerszy opis sylwetki kmdra Bolesława Romanowskiego jest w I tomie Kroniki Koła z

       lat 1968 - 1969. "

Koło kmdr B Romanowski.png
bottom of page