AKTUALNOŚCI dla członków koła

Nowe obostrzenia dotyczące zapobiegania rozprzestrzeniania się epidemii Covid-19

Koleżanki i Koledzy

W związku z sytuacją epidemiczną i brakiem możliwości zapewnienia właściwych warunków przebiegu polowania, na najbliższym zebraniu Zarządu zostanie uchwała o zawieszeniu do odwołania zaplanowanych polowań zbiorowych. W związku z powyższym także najbliższe polowanie, zaplanowane na dzień 24 października nie odbędzie się. 

Darz Bór! Sekretarz 

Zarząd Koła organizuje polowania na: lisy, jenoty i inne drapieżniki.  Polują Kol. Myśliwi którzy maja przedłużone legitymacje na 2021 r i upoważnienia do wykonywania polowania indywidualnego.

1. Polowanie w dniu 30 stycznia br. od godz. 07.00 do 12.00 a od godz. 13.00 ognisko i pokot w siedzibie koła w terenie (w Wyszeckiej Hucie). Podczas pokotu i ogniska będą obowiązywały wymogi sanitarno-epidemiologiczne tnz. maseczki na twarzy i odległości między  Kolegami.

2. Polowanie w dniu 06 lutego br. od godz. 07.00 do 12.00 a od godz. 13.00 ognisko i pokot. Pozostałe informacje bez zmian.

Rekomendujemy polowania z bronią myśliwską o lufach gładkich i kombinowana (kniejówka dryling), Koledzy Myśliwi polujący z bronią o lufie gwintowanej (sztucer), są zobowiązani do zachowania wyjątkowego bezpieczeństwa podczas strzału ze względu na otwartą przestrzeń - brak kulochwytu (pole).

Koledzy Myśliwi zainteresowani takimi polowaniami zgłaszają do Zarządu Tel. 604 426 661 lub Kol. Łowczego swoją obecność na polowaniach oraz sektor w którym zamierzają polować do dnia 28 stycznia i 04 lutego do godz. 16.00 i w dniach 29 stycznia oraz 05 lutego br. wypisują się na polowanie w EKP.

logo22.png
kontakt email koła: wkldaniel288gdynia@gmail.com